OSALLISTUMISEHDOT
 
1. Kampanjan nimi ja järjestäjä
 
Müüntikampanjan nimi “Sencor100", jäljempänä "Kampanja".
 
Kampanjan järjestää: FAST ČR, a. s. (rekisteröity osoite: U Sanitasu 1621. Říčany u Prahy 251 01, Czechia, veronumero: CZ24777749, yrityksen rekisterinumero: 24777749) jäljempänä: “Järjestäjä".
 
Järjestäjän edustaja, joka osallistuu kampanjan toteuttamiseen: Greentek Hulgikaubandus OÜ. (rekisteröity osoite: Laulupeo 2 Tallinn 10121, Estonia, veronumero: EE100272932, yrityksen rekisterinumero: 10017007) jäljempänä " Järjestäjän edustaja".
 
2. Osallistumisehdot
 
Kampanjaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joilla on vakituinen asuin- tai oleskelupaikka Suomessa ja joka on kampanjan aikana ostanut minkä tahansa kampanjatuotteen (jäljempänä: "Asiakas”), joka myydään osoitteessa https://hobbyhall.fi/
Järjestäjä ja Järjestäjän edustaja tai mikään muu Kampanjan järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuva taho ja heidän lähisukulaiset (viimeksi mainitut siviililain 8:1 §:n 1 momentin 1 alakohdan mukaisesti) eivät saa osallistua Kampanjaan.
 
3. Kampanjan kesto
 
Kampanja-aika alkaa 6 marraskuuta 2023 klo 0.00 ja kestää 31 tammikuuta 2024 klo 23.59 asti.
 
4. Rahat takasiin- takuu
 
Asiakas, joka "Sencor100" Kampanjan aikana näiden ehtojen kohdassa 3 määritetyn jakson aikana ostaa minkä tahansa tuotteen Suomessa vähittäismyynnissä olevien tuotteiden luettelosta, joka sisältyy kampanjaan, ja eikä hän ole tyytyväinen tuotteeseen normaalin käytön aikana, on oikeus vaatia ostetun tuotteen hinnan palautusta näiden ehtojen mukaisesti. Rahat palautetaan viimeistään 100 kalenteripäivän kuluessa Hyvityspyynnön (jäljempänä "Hyvityspyyntö") vastaanottamisesta Järjestäjä palauttaa ostohinnan (ostohinnaksi voidaan katsoa tuotteen kuluttajahinta; muita kuluja, kuten toimitus- tai pakkauskuluja, ei voida veloittaa) ostetusta tuotteesta – jäljempänä: "Ostohinta". Yksityiskohtainen luettelo Kampanjaan sisältyvistä tuotteista löytyy näiden ehtojen lopusta.
 
5. Ehdot:
 
Rahat takaisin -takuu koskee vain alla lueteltuja Sencor-tuotteita, jotka on ostettu vähittäiskaupasta Suomessa Kampanja jakson aikana, 6 marraskuuta 2023 ja kestää 31 tammikuuta 2024 asti. Yksityiskohtainen luettelo Kampanjaan sisältyvistä tuotteista löytyy näiden ehtojen lopusta.
 
Asiakkaalla on oikeus 100 %:n hyvitykseen, jos hän lähettää Hyvityspyynnön postitse alla olevaan osoitteeseen 100 kalenteripäivän kuluessa ostopäivästä, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot:
- alkuperäinen ostokuitti – ympyröimällä ostetun Sencor-tuotteen nimi ja hinta,
- tuotteen takuulehti,
- tuote alkuperäisessä pakkauksessaan,
- ja täytetty palautuslomake, jonka voit ladata täältä (linkki lomakkeeseen).
 
Kaikki palautettavat tavarat tulee rekisteröidä sähköpostilla info@greentek.ee – kuljetuksen järjestää Järjestäjän agentti asiakkaalle maksutta. Toimitusosoite: Laulupeo 2 Tallinn 10121, Viro. Pakkauksessa on oltava Kampanjan nimi: "Sencor100".
 
Viimeinen palautuspyyntöjen vastaanottopäivä on: 29 maaliskuu, 2024 klo 23:59.
Mikäli Asiakas on ostanut useamman kuin yhden tuotteen samanaikaisesti, alkuperäinen ostokuitti palautetaan hänelle 60 päivän kuluessa Hyvityspyynnön vastaanottamisesta.
 
6. Palautusprosessi:
 
Hyvitystä varten tarvittavien tietojen antamiseksi Järjestäjälle, Asiakkaan tulee yhdessä Hyvityspyynnön kanssa tulostaa ja täyttää "SENCOR 100 % Refund Guarantee Form" palautuslomake, joka löytyy "Ladattava sisältö" -osiosta, ja lähetä se postitse osoitteeseen
Laulupeo 2 Tallinn 10121, Estonia kohdan 5 mukaisesti.
 
Lomakkeessa on oltava seuraavat tiedot:
 
* Asiakkaan sukunimi ja etunimi,
* Asiakkaan tarkka osoite,
* Asiakkaan sähköpostiosoite,
* Asiakkaan puhelinnumero,
* Asiakkaan pankkitilinumero,
* ostokuitin tai oston vahvistavan laskun numero,
* Asiakkaan lausunto tyytymättömyydestä tuotteeseen käyttämällä seuraavaa lausetta: "Olen tyytymätön tuotteeseen, joten haluan käyttää hyvityksen."
* Asiakkaan lyhyt selvitys siitä, miksi hän oli tyytymätön tuotteeseen,
* Asiakkaan allekirjoitus.
 
Järjestäjä/ järjestäjän edustaja tarkistaa hyvityspyynnöt 10 arkipäivän kuluessa sen vastaanottamisesta varmistaakseen, täyttävätkö ne kaikki kohdassa 5 esitetyt ehdot. Jos hyvityspyyntö on täydellinen, järjestäjä/ järjestäjän edustaja hyvittää ostohinnan Asiakkaalle seuraavan 15 arkipäivän sisällä, mutta viimeistään 60 kalenteripäivän kuluessa Hyvityspyynnön vastaanottamisesta.
 
Mikäli Järjestäjä/ järjestäjän edustaja havaitsee puutteen Asiakkaan palauttamassa Hyvityspyynnössä, hän ottaa häneen yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja/tai postitse.
 
Kampanjan puitteissa Järjestäjä hyväksyy vain osoitteeseen Laulupeo 2 Tallinn 10121, Estonia lähetetyt postilähetykset, eikä rahat takaisin -takuuta voida soveltaa ostohetkellä.
 
Pelkästään lähettämisen todentaminen ei riitä rahat takaisin -takuun täytäntöönpanoon.
 
Järjestäjä ei ole vastuussa rahojen palauttamatta jättämisestä seuraavista syistä:
 • mahdollisesta virheestä tai puutteesta Asiakkaan antamissa henkilötiedoissa tai
 • Palautuspyyntö postilähetyksenä katoaa postin katoamisen tai toimittamatta jättämisen vuoksi mistä tahansa asiakkaasta johtuvasta syystä.
 
Mikäli Asiakas lähettää Järjestäjälle tuotteen, joka ei kuulu 100 % rahat takaisin -takuun kuuluviin tuotteisiin, Järjestäjä ottaa yhteyttä Ostajaan. Tällöin Järjestäjä ei ole vastuussa palautuksesta, vaan se on säilytettävä Järjestäjän luona enintään 30 päivää osoitteessa Laulupeo 2 Tallinn 10121, Estonia, ja sen saa noutaa henkilökohtaisesti esittämällä henkilöllisyystodistuksen.
 
Asiakkaan, joka haluaa vaatia hyvitystä, toimii yhteistyössä järjestäjän kanssa, jotta hyvitys voidaan suorittaa näiden ehtojen mukaisesti. Mikäli Asiakas ei noudata tätä yhteistyövelvollisuutta ja hyvitys epäonnistuu tästä syystä, Järjestäjän vastuuta tällaisesta seikasta ei voida osoittaa.
 
Hyvitys on saatavilla vain, jos Hyvityspyyntö täyttää täysin yllä luetellut ehdot (kohdat 5 ja 6).
 
Mikäli Hyvityspyyntö, palautettava tuote tai liitettävät asiakirjat eivät täytä Kampanjan ehtoja tai hyvitysvaatimusta ei muusta syystä voida panna täytäntöön, Järjestäjä ottaa Asiakkaaseen yhteyttä vastaavasti. Tällöin Järjestäjä ei ole vastuussa palautuksesta, vaan se on säilytettävä Järjestäjän luona enintään 30 päivää osoitteessa Laulupeo 2 Tallinn 10121, Estonia, ja sen saa noutaa henkilökohtaisesti esittämällä henkilöllisyystodistuksen.
 
Osallistumalla Kampanjaan, eli antamalla henkilökohtaiset tietonsa (koko nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja pankkitilinumero) Hyvityspyyntölomakkeella ja palauttamalla Tuotteen näiden ehtojen mukaisesti, Asiakas hyväksyy nämä ehdot nimenomaisesti vapaaehtoisesti ja ehdoitta tietäen niihin sisältyvät asianmukaiset tiedot.
 
7. Järjestäjän oikeudet
 
Hyvityspyynnöt, jotka sisältävät väärennettyjä Sencor-tuotteita tai väärennettyä tai manipuloitua ostokuittia tai takuukirjettä, ovat mitättömiä eivätkä voi osallistua Kampanjaan. Mikäli tähän Kampanjaan osallistuvien Sencor-tuotteiden oikeudellisuudesta syntyy erimielisyyttä, Järjestäjän päätös on ratkaiseva. Järjestäjä varaa oikeuden ryhtyä asianmukaisiin oikeudellisiin toimiin, jos Kampanjaa tai siihen osallistuvia tuotteita käytetään väärin tai manipuloidaan.
 
Järjestäjällä on oikeus jättää kampanjan ulkopuolelle henkilöt, joita voidaan epäillä petoksesta tai väärinkäytöksestä.
 
Jos Kampanjan aikana tapahtuu aineellista väärinkäyttöä tai Jos kampanjan aikana ilmenee epäily vilpilliseen toimintaan (mukaan lukien viittaukset siihen), Järjestäjä varaa oikeuden keskeyttää tai peruuttaa Kampanjan tai sulkea pois asiakkaan, joka haluaa käyttää vilpillistä Kampanjaa.
 
Järjestäjä tai mikään Kampanjan järjestämiseen osallistuvista yrityksistä ei ole vastuussa ja ne sulkevat pois kaikki vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat Kampanjan virheistä, laiminlyönneistä, toimintahäiriöistä tai kustannuksista, vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat Kampanjan viivästymisestä; mutta ei vastuuta asiakkaalle tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneista vahingoista.
Järjestäjällä on oikeus ilmoittaa luotonantajalle ja jälleenmyyjälle, jos Kampanjaan osallistumisen yhteydessä epäillään petosta tai väärinkäyttöä.
 
8. Tietosyoja
 
Rekisterinpitäjän tiedot, yhteystiedot:
* Nimi: FAST ČR, a.s.
* Osoite: U Sanitasu 1621. Říčany u Prahy 251 01, Czechia
* Yrityksen rekisterinumero: 24777749
* Veronumero: CZ 24777749
* Puhelin.: +323 204 111
* Sähköposti: info@fastcr.cz
 
Asiakkaan tulee antaa Rekisterinpitäjälle kampanjan aikana seuraavat henkilötiedot:
 • Asiakkaan nimi,
 • osoite,
 • sähköpostiosoite,
 • pankkitilinumero,
 • puhelinnumero,
 • Ostokuitti, tilausnumero tai oston vahvistavan laskun numero,
 • jos rahoitit oston kulutusluotolla, rahoituslaitoksen nimi
 • tiedot ostetusta tuotteesta,
 • Asiakkaan lyhyt selvitys siitä, miksi hän oli tyytymätön tuotteeseen (valinnainen).
 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste: osallumisehtojen mukaisesti tehdyn sopimuksen täytäntöönpano.
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: rekisterinpitäjä hallinnoi müüntikampanjan "Sencor100" aikana kerättyjä henkilötietoja rahat takaisin -takuun täyttämiseksi.
 
Tietoihin valtuutetut henkilöt: Asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 
Henkilötietojen säilytysaika: 5 vuotta Kampanjan päättymisestä; maksupalvelun osalta tietoja säilytetään 8 vuotta maksutapahtumasta lakiin perustuvilla syillä.
 
Rekisterinpitäjä käyttää Kampanjan aikana seuraavia tietojen käsittelijöitä:
 
- Kampanjan toteuttaminen – kampanjasivuston ylläpitäminen (www.sencor100.fi):
FAST ČR, a.s. (Registered office: U Sanitasu 1621. Říčany u Prahy 251 01, Czechia, sähköpostiosoite: info@fastcr.cz
 
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
 
Rekisterinpitäjä ja tietojen käsittelijä käsittelevät Asiakkaan antamia henkilötietoja luottamuksellisesti ja noudattavat soveltuvia tietosuojalainsäädäntöjä, erityisesti Tietosuojalain (1050/2018) säännöksia ja EU-asetuksen 2016/679 (GDPR) säännöksia luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen  95/46/EC kumoamisesta.
 
Rekisterinpitäjä on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti ja huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterinpitäjän käsittelemänsä henkilötiedot on suojattu luvattomalta pääsyltä, muuttamiselta, julkaisemiselta, poistamiselta, vahingoittumiselta, tuhoamiselta
 
Näiden tietojen tarkoituksena on antaa Asiakkaille tietoja tietojenkäsittelyyn liittyvistä seikoista ja tiedoista ennen tietojenkäsittelyn aloittamista.
Sinulla on milloin tahansa mahdollisuus saada tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos näin on, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi ja seuraaviin tietoihin:
 1. tietojenkäsittelyn tarkoitukset;
 2. kyseisten henkilötietojen luokat;
 3. vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on välitetty tai välitetään, mukaan lukien erityisesti kolmansien maiden vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt;
 4. tarvittaessa henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai, jos tämä ei ole mahdollista, tämän ajanjakson määrittämisperusteet;
 5. oikeutesi pyytää rekisterinpitäjältä sinua koskevien henkilötietojesi oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tällaisten henkilötietojen käsittelyä;
 6. oikeus valittaa valvontaviranomaiselle;
 7. jos tietoja ei ole kerätty Asiakkaalta, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden alkuperästä;
 8. automatisoidun päätöksenteon tosiasia, mukaan lukien profilointi, ja ainakin näissä tapauksissa selkeät tiedot käytetystä logiikasta sekä tällaisen tietojenkäsittelyn merkityksestä ja seurauksista rekisteröidylle.
 
Rekisterinpitäjä toimittaa sinulle pyynnöstäsi kopion käsittelyssä olevista henkilötiedoista.
Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista tai muuttamista, joita rekisterinpitäjän on viipymättä noudatettava.
Rekisterinpitäjä poistaa Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
 • henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin;
 • Asiakas peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn, vaikka tietojenkäsittelylle ei olisi muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, ja ostaja vastustaa tietojen käsittelyä eikä ole perusteltua syytä käyttää tietojenkäsittelyn edun oikeuttaan;
 • henkilötietoja on käsitelty laittomasti; tai
 • henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisen laillisen velvoitteen täyttämiseksi, joka koskee rekisterinpitäjää.
 
Jos rekisterinpitäjä on julkaissut henkilötietoja ja joutuu poistamaan ne tämän kohdan mukaisesti, ottaen huomioon käytettävissä olevat järjestelmät ja toteutuskustannukset, rekisterinpitäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin (mukaan lukien tekniset toimenpiteet) ilmoittaakseen henkilötietojen käsittelystä vastaavalle henkilölle, että rekisteröity henkilö on pyytänyt poistamaan linkit ja kopiot tai kaksoiskappaleet kyseisistä henkilötiedoista.
 
Edellä olevaa poistamista koskevaa säännöstä ei sovelleta tapauksissa, joissa tietojen käsittelyä vaaditaan, esim.
 1. kun käytetään sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen oikeutta;
 2. jos rekisterinpitäjä täyttää Euroopan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia velvollisuuksia käsitellä henkilötietoja joko yleisen edun vuoksi tai tarpeellisten tehtävien suorittamiseksi rekisterinpitäjälle siirrettyjen virallisten valtuuksien puitteissa;
 3. kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi;
 4. yleisen edun mukaista arkistointia varten, tieteellistä ja historiallista tutkimusta tai tilastollisia tarkoituksia varten ja tapauksissa, joissa tietojen poistamisoikeutta on todennäköisesti mahdotonta käyttää tai se vaarantaisi vakavasti tämän tietojenkäsittelyn; tai
 5. oikeudellisten vaatimusten perustamiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
 
Asiakkaan pyynnöstä Rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, jos:
 • Asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin rajoitus koskee ajanjaksoa, jonka aikana rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden;
 • tietojen käsittely on lainvastaista ja Asiakas vastustaa tietojen poistamista ja pyytää sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja tietojen käsittelyä varten, mutta Asiakas tarvitsee niitä oikeudellisten vaatimusten nostamiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai jos tietojen käsittelyä on edellä mainitun perusteella rajoitettu, tällaisia henkilötietoja, säilytystä lukuun ottamatta, voidaan käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella oikeudellisten vaatimusten esittämiseen tai puolustamiseen tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi. Rekisterinpitäjä ilmoittaa etukäteen rekisteröidylle, jonka pyynnöstä tietojenkäsittelyä on rajoitettu, tietojenkäsittelyrajoituksen purkamisesta.
 
Edellä mainitun lisäksi asiakas voi pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojesi vastaanottamista jäsennellyssä, laajasti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa, ja asiakkaalla on oikeus välittää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman esteitä, ja mikäli se on teknisesti mahdollista, Asiakas voi pyytää henkilötietojensa suoraa siirtoa rekisterinpitäjien välillä.
 
Pyynnöt voi lähettää alla oleviin osoitteisiin: Osoitteeseen U Sanitasu 1621. Říčany u Prahy 251 01, Czechia postitse tai osoitteeseen info@fastcr.cz säköpostilla.
 
Tunnistamista varten vaaditaan aina tarkat henkilötiedot.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä, mutta joka tapauksessa 30 päivän aikana pyynnön vastaanottamisesta, ilmoitettava Asiakkaalle toimenpiteistä, joihin on ryhdytty asiakkaan oikeuksiensa käyttämiseksi.
 
Jos Asiakas on jättänyt pyynnön sähköisesti, tiedot on annettava mahdollisuuksien mukaan sähköisesti, ellei Asiakas toisin pyydä..
Rekisterinpitäjä ilmoittaa oikaisuista, rajoituksista tai poistamisesta asiakkaalle sekä kaikille, joille tiedot on aiemmin siirretty tietojenkäsittelytarkoituksiin.
Jos rekisterinpitäjä ei pysty toimimaan Asiakkaan pyynnöstä, sen on viipymättä, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, ilmoitettava asiakkaalle toimimatta jättämisen syistä ja siitä, että Ostaja voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle ja käyttää valitusoikeuttaan.
Mikäli Asiakkaan edellä mainittuja oikeuksia rikotaan hän voi hakea asuinpaikkansa tai rekisterinpitäjän toimipaikassa olevaan yleiseen oikeuteen seat (https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle) johon liittyvä tuomioistuin käsittelee hänen yksittäisen kanteensa verovapaasti.
 
9. Yleiset määräykset
 
Järjestäjä pidättää oikeuden yksipuolisesti muuttaa Kampanjan ehtoja ja rahat takaisin -prosessia samanaikaisesti ilmoittamalla tästä asiakkaille verkkosivuilla www.sencor100.fi
 
Osallistujat sitoutuvat olemaan täysin vastuussa kaikista vahingoista, joita Järjestäjälle aiheutti Ehtojen rikkominen Kampanjaan osallistumisen aikana. Järjestäjä voi peruuttaa tilaisuuden osallistua Kampanjaan kaikilta asiakkailta, jos näitä osallistumisehtoja rikotaan.
Kampanja julkaistaan ja kuvataan näytteillä olevien tuotteiden tiedotteilla, myymälöissä olevissa esitteissä ja verkkosivuilla  <http://www.sencor100.fi/>www.sencor100.fi
 
Lähettämällä palautuspyynnön Asiakkaat tiedostavat ja hyväksyvät kaikki näissä ehdoissa olevat ehdot.
 
Praha, 04 marraskuuta, 2022
 
FAST ČR, a.s. 

YKSITYISKOHTAINEN LUETTELO KAMPANJAAN OSALLISTUVISTA TUOTEKOOD